Follow

Det är varmt. Det regnar. Jag önskar jag hade en pensionärskuvös att ligga i och lyssna på regnet.

· · Web · 1 · 0 · 1

@snowracer Har inte du byggt färdigt? Öppna fönstret vettja och lägg dig i soffan som vanligt folk.

@joacim ska inte byggas något mer. Bara en önskan en regnig söndag.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.