Follow

Tur att det finns frysta pizzaslice i frysen när magen kurrar på kvällskvisten.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.