Follow

När 11-åringen säger ”Godnatt, pappa” är det min signal. Då ska jag komma in ligga bredvid och prata en stund. Så. Hejdå.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.