Follow

Väckte 11-åringen som under några förvirrade sekunder trodde det var skoldag. Smög upp med en chokladbit till hennes iPad-tittande för att understryka lördagen.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.