Show newer

Updated my Postfix block list with shady .tld:s and domains. github.com/joacimmelin/blockli

Please participate.

Har släpat hem en soffa jag fick av min far som slutligen sålt huset och flyttat till lägenhet. Den var tung men nu står den där den ska.

I fucking hate spam: github.com/joacimmelin/blockli

(and yes - there are probably 1000 ways to do this that is better but this works for me so there.)

Show older
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.