Follow

Har släpat hem en soffa jag fick av min far som slutligen sålt huset och flyttat till lägenhet. Den var tung men nu står den där den ska.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux somewhere in Sweden.