Follow

Min äldste son sitter och sjunger på Kate Bush "Running up that hill", sannolikt utan att veta vad han sjunger på, hur gammal låten är eller vilken tv-serie den precis var med i.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.