Follow

Om du har starka kunskaper inom Windows Server och kringliggande produkter och är sugen på att jobba på en intressant myndighet i Uppsala (som konsult eller anställd), kontakta mig snarast.

· · Web · 1 · 5 · 1
Sign in to participate in the conversation
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux in Vallentuna, Sweden.