Regn. Äntligen. i 25 minuter. Nu värme igen.

En sval natt. Det är allt jag begär. Att inte få sova ordentligt natt efter natt är verkligen nedbrytande på så många sätt.

Vi har ingen AC på kontoret och givetvis är det riktigt jobbigt varmt inomhus. Vaktis försöker avhjälpa med att erbjuda fläktar till de som måste vara här. Hyvens av dem.

@snowracer Jag har inte känt @bjoreman lika länge men kan bara konstatera att på de sju år vi känt varandra har han inte åldrats en dag.

Show thread
Show older
mastodon.melin.org

Open and welcoming Mastodon instance, running on a PiMox cluster and Linux somewhere in Sweden.